Coach

Som coach implementerar jag långsiktig värdebaserad företagskultur genom att använda idrottens tydliga språk och värderingar. Jag hjälper dig att väcka tävlingsinstinkten hos medarbetarna, införa en rak kommunikation, höja lagets prestation och känna stolthet över att tillhöra ett företag med en stark vinnarkultur. Min metodik har sin grund i idrottare, idrottslag och idrottsledare som över tid har visat sig vara högpresterande i sina respektive roller.

Case study - VivaKi

VivaKi Sweden består av mediebyråerna Starcom och Zenith, digitala kommunikationsbyrån Digitas samt en backoffice avdelning för ekonomi och administration. Ledningen för VivaKi Sweden stod inför en utmaning att förena vissa kärnvärden och värderingar för hela företaget, samtidigt som de specifika byråerna och avdelningarna skulle ha spetsiga och unika kärnvärden i enlighet med internationella kärnvärden (byråerna är globala varumärken och rapportering sker finansiellt via VivaKi, men produkt- och kundmässigt via respektive division). VD och HR-chef initierade ett förarbete med ledningsgruppen där Sven Nylander drev processen och dokumenterade överenskomna värderingar och spelregler. I och med att ledningsgruppen hade många olika viljor och varumärkesperspektiv så var det avgörande att använda sig av idrottsmetaforer för att undvika en initial låsning kring varje varumärkes/avdelnings unika kärnvärden. När ”vi” hade enats om övergripande spelregler och värderingar för ”teamet” så kunde vi på ett enkelt sätt gå vidare med varje varumärke och avdelning. En bidragande faktor till att vi byggde lagkänsla var de idrottsaktiviteter som vi prövade inför varje övning. Att svettas tillsammans (träna med varandra – inte tävla mot varandra) innan man skall drabba samman i ett konferensrum har en positiv effekt på samarbetsviljan.

Efter tre månaders förarbete nådde vi fram till en punkt där ledningsgruppen var överens om gemensamma kärnvärden och värderingar för hela företaget. Nu var vi mogna för att låta all personal, cirka 75 medarbetare, delta i en gemensam övning. Vi delade upp dagen på fyra delar: Information från VD till personalen om Mission, vision, kärnvärden och övergripande spelregler för VivaKi. Därefter bjöd Sven Nylander på Inspiration till personalen med metaforer från hans karriär och hur viktigt det är med tydliga värderingar och spelregler för att kunna hantera med- och motgång (i reklambranschen vinner och förlorar man kunder kontinuerligt och det är avgörande att det finns en trygghet och ett självförtroende i långsiktiga kärnvärden och värderingar för att stå stadigt när det blåser som mest). Svens inspiration avslutades med att VivaKi’s ”lagtröjor” personligen delades ut av respektive chef. Som tredje moment genomfördes en Olympisk Utmaning, ett fystest för att varje medarbetare skulle pröva på det test som Olympiska Idrottare måste genomföra inför ett OS. Många medarbetare hade varit oroliga inför testet, men det visade sig att alla hade roligt och gjorde sitt bästa. Den fjärde delen innefattade ett grupparbete med varje varumärke eller avdelning där man diskuterade spelregler baserat på valda kärnvärden och värderingar. Man diskuterade situationer där detta kunde uppstå och hur man skulle agera. Det blev både långa och bra diskussioner på en begriplig nivå. Spelreglerna prioriterades av respektive grupp och dokumenterades för att bli en del av det dagliga arbetet. Dagen avslutades med reflektion och middag på Mästarvillan och boende i de tämligen enkla rum där våra främsta idrottsmän sover när de förbereder sig på Bosön. Även detta gav medarbetarna en förståelse för lagkänsla och hårt arbete för att uppnå sina mål (med begränsade resurser). Dagen efter åkte VivaKi i gemensam trupp till kontoret för att börja leva efter de spelregler som definierats.

I skrivande stund har det gått 18 månader sedan VivaKi initierade det gemensamma värderingsarbetet. Utvärderingen VivaKi har gjort är att arbetet gav en bra grundstomme för att skapa ett ”språk” där chefer och medarbetare kunde kommunicera snabbt och rakt tack vare spelreglerna. För nya medarbetare fanns dokumentation och en ”story” som var förståelig kring hur VivaKi och de enskilda varumärkena samspelar och vad de står för. Flera medarbetare fick en ”kick” av att göra Olympiska Utmaningen och på frivillig basis så återvände cirka hälften av medarbetarna ett år senare för att göra nya testresultat och mäta sig mot föregående år. En viktig förutsättning för att arbetet blev lyckat var att alla i ledningsgruppen är tävlingsmänniskor och lätt kunde ta till sig idrottmetaforer samt översätta detta till sitt eget arbete. En annan viktig förutsättning var att Sven Nylander kunde förstå VivaKis verksamhet och anpassa budskap och språk så att medarbetarna kände sig förstådda. En tredje förutsättning var att VivaKi varken hade råd eller tid med att göra en komplex och dyr varumärkesprocess där en extern konsult skulle vara alltför drivande – vi ville själva vara ”drivers” i processen med Sven Nylander som moderator och processledare. Vi upplevde att samspelet fungerade väl och att vi nådde målen.

Jens Welin, VD VivaKi Sweden AB 1999-2013

Bakgrund

Jag har alltid varit nyfiken på livet och denna nyfikenheten har lett till att jag tränat med, i mitt tycke, några av de bästa coacherna i världen; Anthony Robbins, Richard Bandler och Robert Dilts. Från dessa mästare har jag destilerat ner grunderna av vad jag tror är det bästa inom coaching;
- Stor närvaro
- Äkta engagemang
- Mycket energi
- Att se och bekräfta

Exempel på kunder som jag Coachat

Atlas Copco, Bona, Bonnier, Bäckström, DLink, Ericsson, Grant Thornton, Logica, Olov Lindgren, Polisen, Ramirent, Schenker, Skanska, SMEG, Smile, Teknikprodukter, Vattenfall, VivaKi (se case study till vänster), Wasa Kredit, 3StepIt