"Vår djupaste rädsla är inte 

att vi är otillräckliga.
Vår djupaste rädsla är att
vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus,

inte vårt mörker,

som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva,

vem är jag att vara
briljant, underbar,
begåvad, fantastisk?

Egentligen, vem är du
att inte vara det?"

Marianne Wilson